ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ,ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ &
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Tο πρόγραμμα της Εταιρικής Κοινωνικής μας Ευθύνης περιλαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων υποστήριξης και κοινωνικής συμμετοχής, αποτελώντας την καθημερινότητα μας.

ΣΕΙΡΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΠΟΥ
ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ


Οι συνθήκες και τα γεγονότα των τελευταίων ετών μας έχουν φέρει αντιμέτωπους με ζητήματα, προκλήσεις και διλήμματα, στα οποία όμως η ΚΥΑΝΑ δεν έμεινε αμέτοχη..

Και το 2019, η ΚΥΑΝΑ ως ενεργό μέλος της κοινωνίας, θα παραμείνει στο πλευρό των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

parallax background