Η KYANA στο 6ο Διεθνές Συνέδριο Μάρκετινγκ – ICCMI 2018!

Το 6ο Διεθνές Συνέδριο Μάρκετινγκ International Conference on Contemporary Marketing IssuesICCMI 2018 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 27 έως τις 29 Ιουνίου 2018.

Ο βασικός στόχος του συνεδρίου είναι να εξετάσει θέματα του σύγχρονου μάρκετινγκ μέσω διαφόρων οπτικών γωνιών, να τονώσει τον διάλογο και να αναπτύξει νέες προοπτικές στον τομέα του μάρκετινγκ.

Η εταιρία ΚΥΑΝΑ έλαβε μέρος στο συνέδριο, με ομιλία από τον κ. Γιάννη Βασιλειάδη, σε συνεργασία με τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κ. Χρήστο Βασιλειάδη και την Υποψήφια Διδάκτωρ κα. Σοφία Γκαρανέ, σχετικά με το B2B Μάρκετινγκ. Η ομιλία είχε θέμα: «Inviting overseas entrepreneurs to Greece for B tourism marketing purposes: The case of Chinese hair salon owners event», που σκοπό είχε τη μελέτη των προσπαθειών marketing στο εξωτερικό των ΜμΕ επιχειρήσεων.